Způsobilost dárce krve

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Základními parametry způsobilosti dárce krve jsou:

 • Věk 18 – 65 let, prvodárce do 60 let
 • Tělesná hmotnost nad 50kg
Darovat krev mohou s omezením:
 • Alergici
 • Epileptici
 • Lidé s náročným koníčkem či zaměstnáním (např. sportovci)
Termín odběru posouvají:
 • Dárcovství krve či krevních složek v jiném než zdravotnickém zařízení
 • Piercing, tetování
 • Očkování
 • Pobyt v exotických zemích
 • Akupunktura v jiném než zdravotnickém zařízení
 • Transfuze
 • Infekční onemocnění
 • Pravidelné užívání léků
 • Menstruace
 • Operativní zákroky
 • Nachlazení
 • Stomatologické ošetření

Darovat krev trvale nemohou:

 • Alkoholici
 • Uživatelé drog v současnosti i minulosti včetně jejich sexuálních partnerů
 • Lidé provozující rizikový pohlavní život
 • HIV/AIDS pozitivní a osoby, se kterými jsou v úzkém kontaktu
 • Hemofilici nebo lidé s jinou chronickou koagulační poruchou včetně jejich sexuálních partnerů
 • Stálí sexuální partneři nemocných s prokázaným nosičstvím HCV a HBV
 • Lidé s onemocněním imunitního systému
 • Osoby, vyšetřené v souvislosti s potransfuzní hepatitidou
 • Lidé, kteří mezi léty 1980-1996 pobývaly celkem 6 měsíců ve Velké Británii a/nebo Francii.
 • Alergici se středně těžkým a těžkým nestabilizovaným alergickým onemocněním, alergici se závažnou anafylaktickou reakcí v anamnéze, nemocní s asthma bronchiale
 • Nemocní se systémovými chorobami pojiva, systémovými aktivními revmatickými chorobami
 • Nemocní Creutzfeldt-Jakobovou chorobou včetně případě rodinného rizika
 • Diabetici při léčbě inzulinem
 • Hypertonici III. stadia
 • Lidé nemocní boreliozou či s chronickou infekcí
 • Nemocní tuberkulózou
 • Lidé trpící/prodělanou tropickou či neobvyklou chorobou
 • Osoby s prodělanou žloutenkou typu B a C
 • Osoby s onemocněním jater
 • Lidé s onemocněním srdce či cév
 • Lidé s onemocněním krve
 • Nemocní s chronickými zánětlivými chorobami kůže
 • Osoby trpící závažným onemocněním metabolismu
 • Lidé se závažným či chronickým onemocněním ledvin
 • Osoby s nádorovým onemocněním
 • Pacienti s onemocněním nervové soustavy
 • Pacienti se závažnými či chronickými očními onemocněními
 • Lidé po transplantaci či operačních výkonech s trvalými důsledky na krvetvorbu
 • Osoby s plicními chorobami
 • Pacienti s psychiatrickým onemocněním
 • Lidé s výraznými poruchami štítné žlázy
 • Osoby  se závažnějšími chorobami trávicího traktu
 • Gravidní a kojící ženy

Jednotlivá transfuzní oddělení přistupují k těmto parametrům dárce specificky, proto doporučujeme, abyste kontaktovali pracovníky transfuzního oddělení ve Vašem blízkém okolí a s nimi Vaši situaci konzultovali.

Pokud si nejste jisti, zda splňujete podmínky pro Dárce krve, vyplňte si cvičný Dotazník dárce krve.

Krevní barometr - mapa míst s nedostatečnými zásobami krve.