Darování krve

Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely – nejčastěji pro krevní transfúzi. Odběr krve od dobrovolných dárců je prováděn v transfuzních stanicích a jiných zdravotnických zařízeních.

Během jednoho odběru je většinou darováno 450 ml krve.
Odebrány mohou být také jen vybrané krevní složky (krevní plazma, krevní destičky, bílé krvinky a červené krvinky).

Světový den dárců krve je 14. června.

Krevní barometr - mapa míst s nedostatečnými zásobami krve.