Krevní transfuze

Krevní transfuze je proces, během kterého je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce. Krevní transfuzi je možné považovat za specifický případ transplantace orgánu.

Slovo transfuze je složeno ze slovních základů trans (jenž zde vyjadřuje směřování či přenos krve z jednoho organismu do druhého) a slova fúze, které vyjadřuje vzájemné spojení krve ze dvou různých organismů v jednom společném krevním řečišti.

Účelem transfuze krve je udržení života pacienta, který utrpěl ztrátu krve (zapříčiněnou například traumatem nebo chirurgickou operací), nebo jehož krvetvorba je omezena nemocí. Darovaná krev musí být stejné nebo kompatibilní krevní skupiny jako krev příjemce.

Krevní autotransfuze je speciální typ transfuze, kdy je pacientovi podána jeho vlastní krev, která mu byla odebrána (autologní odběr) s dostatečným předstihem před operací nebo vypuknutím nemoci. Nejčastější je použití autotransfuze při ortopedických, urologických a gynekologických operacích.

 

Při krevní transfuzi je životně důležité použít pouze krevní skupinu, která příjemce nepoškodí. Níže uvedená tabulka ukazuje povolené kombinace krve dárce a příjemce.

dárce
0− Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
0+ Ano Ano Ano Ano
B− Ano Ano Ano Ano
B+ Ano Ano
A− Ano Ano Ano Ano
A+ Ano Ano
AB− Ano Ano
AB+ Ano
kompatibilita
krevních skupin
0− 0+ B− B+ A− A+ AB− AB+
příjemce ↓

Tabulka názorně ukazuje, že příjemce s krví AB+ může obdržet krev jakéhokoliv dárce, proto se mu říkáuniverzální příjemce krve. Naopak krev skupiny 0− může být darována všem příjemcům, jde o univerzálního dárce krve.

 

Kompatibilita základních krevních skupin pro přenos plazmy je přesně opačná, než pro přenos krve

dárce
0 Ano
B Ano Ano
A Ano Ano
AB Ano Ano Ano Ano
kompatibilita krve
pro přenos plazmy
0 B A AB
příjemce ↓
Krevní barometr - mapa míst s nedostatečnými zásobami krve.