Odměna pro dárce

Transfúzní služba ve vyspělých zemích je založena na zásadách 1.národní soběstačnosti v krvi a 2. bezpříspěvkového darování krve. Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.

Základní oceňování
V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž a to několika stupni, podle počtu bezpříspěvkových odběrů:

Za 1. odběr je udělen odznak „kapka krve“:

Za 10 odběrů bronzová medaile prof. Janského, za 20 odběrů stříbrná medaile a za 40 odběrů zlatá medaile:

Dále jsou udělovány zlaté kříže III.stupně za 80 odběrů, II.stupně za 120 odběrů a I.stupně za 160 odběrů:

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček. Jedinou výjimkou je odběr dvojité erytrocytaferézy, který se započítává jako 2 odběry.

Klubové výhody
Klub dárců krve, krevní plazmy, krevních destiček a kostní dřeně sdružuje uvedené dárce a poskytuje jim formou “věrnostního programu” slevy ve více než 8.000 obchodech v České a Slovenské republice.
Pořádá pro dárce různé společenské, kulturní a sportovní události.

Občerstvení po odběru
Další odměnou bývá příspěvek na stravu anebo občerstvení v místě odběru.

Oceňování dárců zdravotními pojišťovnami
Zdravotní pojišťovny také odměňují dárce různými dárky a příspěvky (multivitamíny, příspěvek na lázně (ZPMV), bezplatné cestovní pojištění apod.).

Legislativní výhody
Každý bezpříspěvkový dárce krve či kostní dřeně má určité legislativní výhody. Těmto výhodám jsme věnovali samostatný článek Legislativa dárcovství krve.

Krevní barometr - mapa míst s nedostatečnými zásobami krve.