O Krevním barometru

Krevní barometr je ucelený informační systém mezi sítí transfuzních stanic v České republice a širokou veřejností.

Krevní barometr napomáhá v první řadě motivovat dárce k přechodu z pravidelného dárcovství krve na potřebné a tím šetří práci navíc zdravotnického personálu na transfuzních odděleních a také nemalé finanční částky.

V druhé řadě se Krevní barometr snaží prosadit flexibilní komunikační kanály, jak mezi jednotlivými transfuzními stanicemi, tak mezi transfuzními stanicemi a lokálními dárci krve. Tyto komunikační kanály jsou vytvářeny prostřednictvím nejmodernějších technologií.

 

Historie Krevního barometru

Krevní barometr je projekt, u jehož zrodu stál pan Primář MUDr. Petr TUREK, CSc a občanské sdružení Zdraví–život.

S vlastní realizací se začalo v červnu 2007. Po zkušebním provozu s transfuzním oddělením v Thomayerově nemocnici na Praze 4. V říjnu 2007 se projekt rozšířil o ÚHKT na Praze 2 a nakonec v březnu 2008 do projektu vstoupila ÚVN na Praze 6. V této době došlo k dohodě s deníkem Metro o mediálním partnerství zahrnující poskytnutí internetových stránek a tištěnou podporu projektu po celé České republice.

Od dubna 2008 byl projekt pod názvem: Krevní barometr pro transfuzní oddělení z celé ČR, která budou chtít takto pomoci, spuštěn.

V dubnu 2011 se péče o Krevní barometr ujalo občanské sdružení KLUB DÁRCŮ KRVE, KREVNÍ PLAZMY, KREVNÍCH DESTIČEK A KOSTNÍ DŘENĚ, které se zaměřilo na aktuálnost zveřejňovaných informací a regionální medializaci Krevního barometru.

Od května 2011 je Krevní barometr rozšířen o funkci automatického informování registrovaných zájemců o případném nedostatku krevní skupiny v jejich regionu.

V červenci 2011 dostává Krevní barometr novou tvář v podobě interaktivní mapy transfuzních oddělení a uvádí informace o chybějících krevních skupinách v reálném čase.

 

Děkujeme všem, kteří se podílejí na rozvoji Krevního barometru.

Krevní barometr - mapa míst s nedostatečnými zásobami krve.