Způsobilost dárce krve

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Základními parametry způsobilosti dárce krve jsou:

Darovat krev mohou s omezením:
 • Alergici
 • Epileptici
 • Lidé s náročným koníčkem či zaměstnáním (např. sportovci)
Termín odběru posouvají:
 • Dárcovství krve či krevních složek v jiném než zdravotnickém zařízení
 • Piercing, tetování
 • Očkování
 • Pobyt v exotických zemích
 • Akupunktura v jiném než zdravotnickém zařízení
 • Transfuze
 • Infekční onemocnění
 • Pravidelné užívání léků
 • Menstruace
 • Operativní zákroky
 • Nachlazení
 • Stomatologické ošetření

Darovat krev trvale nemohou:

Jednotlivá transfuzní oddělení přistupují k těmto parametrům dárce specificky, proto doporučujeme, abyste kontaktovali pracovníky transfuzního oddělení ve Vašem blízkém okolí a s nimi Vaši situaci konzultovali.

Pokud si nejste jisti, zda splňujete podmínky pro Dárce krve, vyplňte si cvičný Dotazník dárce krve.